01.خدمات ما

ایمن

ترافیک

ثامن

با سپاس از توجه شما به گروه ایمن ترافیک ثامن، شرکت ایمن ترافیک ثامن یکی از شرکت های بزرگ است که سال هاست در زمینه کاری تجهیزات پارکینگ و خط کشی فعالیت می کند. این مجموعه قادر به رقابت با گروه های آمریکایی و اروپایی می باشد.

با ما تماس بگیرید

خط کشی پارکینگ

تا به حال موقع راه رفتن به خط های زیر پایتان نگاه کرده اید؟
خط های زرد توی پارکینگ و یا خط های عابر پیاده و همچنین خط های کنار خیابان را حتما دیده اید.
تمامی این خط ها برای نظم و ترتیب خودروها و عابرین پیاده است.
این خط و خطوط برای تعیین محدوده و حریم مشخص شده هر فرد است.
هرچه فضا عمومی تر باشد خط کشی ها بیشتر می شود.

تجهیزات پارکینگ و خط کشی ایمن ترافیک ثامن

04.سایر خدمات

WhatsApp Image 2022-07-09 at 12.31.59 PM (1)

آشنایی با ما